Dane firmy

Euron Sp. z o.o.
Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz

NIP: 7321788225
REGON: 472051782
KRS: 0000020094
Kapitał zakładowy: 946 000,00 zł
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

Rachunki bankowe:
Pekao SA: 47 1240 3057 1111 0010 4237 2591
Santander Bank Polska SA: 34 1500 1038 1210 3005 3331 0000

Uwaga! Zapłaty za usługi cykliczne (np. czynsz) należy dokonywać na indywidualny numer rachunku podany w umowie.

Kontakty

Biuro Obsługi Klienta: 42 6636910 (pn-pt 8-15)
Rozliczenia: 42 6636911

e-mail: i n f o @ e u r o n . p l
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: i o d @ e u r o n . p l