Cyfrowa Telefonia Internetowa - euroCALL (VoIP)

     Cyfrowa Telefonia Internetowa "euroCALL" jest usługą telefoniczną, umożliwiającą realizację połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci IP (publiczna sieć Internet lub sieć prywatna). Klienci CTI "euroCALL" otrzymują tradycyjny numer telefoniczny oraz możliwość realizacji dowolnych połączeń głosowych wysokiej jakości. Usługa wymaga jedynie dostępu do sieci IP oraz aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania.

     Cyfrowa Telefonia Internetowa "euroCALL” pozwala na pełne wykorzystanie stałego dostępu do Internetu realizowanego za pośrednictwem naszej sieci dostępu do Internetu lub dowolnego innego dostawcy usług (operatorzy sieci kablowych lub dostawcy usług DSL itp.). Wraz atrakcyjnymi stawkami za realizację połączeń głosowych oraz szeregiem usług dodanych, Cyfrowa Telefonia Internetowa "euroCALL” zapewnia znaczne ograniczenie kosztów prowadzania biznesu, biura czy nawet prywatnego użytkownika.

     Atrakcyjność i przewaga Internetowej Telefonii Cyfrowej budowana jest nie tylko korzystnymi propozycjami cenowymi, ale także szeroką funkcjonalnością i usługami dodanymi. Oprócz realizacji standardowych usług głosowych, Cyfrowa Telefonia Internetowa "euroCALL” obejmuje m.in.:

 • Publiczną numerację telefoniczną

 • Realizacja wszystkich rodzajów połączeń telefonicznych

 • Usługę Fax-to-Email

 • Usługę wysyłania faksów z plików PDF lub TIFF

 • Usługę skrzynki głosowej Voice-to-Email

 • Prezentację numeru dzwoniącego

 • Usługę rozmowy oczekującej

 • Połączenia trójstronne

 • Przekierowanie połączeń (natychmiastowe, "gdy zajęte", "gdy nie odpowiada")

 • Numery wewnętrzne

 • Zarządzanie usługami oparte na WWW

 • Usługę wielu numerów dla jednego użytkownika

 • Możliwość stworzenia wirtualnej centralki PABX

 • Możliwość tworzenia scenariuszy obsługi opartych o IVR.

     Cyfrowa Telefonia Internetowa "euroCALL” cechuje się dużą elastycznością i łatwością administracji za pomocą bezpiecznego panelu WWW. Abonent usługi, stając się administratorem wirtualnej centrali PABX, otrzymuje możliwość m.in.:

 • Łatwego zarządzania przydzielonymi numerami telefonicznymi

 • Zarządzania kontami użytkowników

 • Tworzenia użytkowników

 • Tworzenia planu numeracji wewnętrznej, dostępnej w ramach grupy

 • Zarządzania skrzynkami głosowymi i faksami

 • Aktywacji i dezaktywację usług

 • Kontroli billingu on-line

     Oprócz nadrzędnego konta administracyjnego, obejmującego pełen zakres numeracji przydzielonej klientowi, "euroCALL” udostępnia konta administracyjne dla poszczególnych użytkowników, którzy uzyskują w ten sposób możliwość konfiguracji własnych kont w ramach udostępnionych praw.

Wykorzystanie usług "euroCALL”  zapewnia:

 • Znaczne ograniczenie kosztów realizacji połączeń głosowych

 • Połączenia głosowe do innych użytkowników usługi, sieci stacjonarnej oraz sieci komórkowych

 • Publiczną numerację telefoniczną

 • Dużą funkcjonalność i wygodę w obsłudze usług dodatkowych

 • Panel administracyjny tworzący interfejs do wirtualnego PABX

 • Szczegółową kontrolę wydatków

Więcej informacji znajdą Państwo w systemie "euroCALL” (www.eurocall.pl).

Telefonia IP - wprowadzenie do technologii Techniczne aspekty telefonii IP Telefonia IP - podsumowanie 2019-11-30 03:14
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1994 - 2019 EURON Sp. z o.o.