BZP - Baza Zamówień Publicznych
Baza Zamówień Publicznych to wyspecjalizowana aplikacja bazodanowa, której zadaniem jest udostępnienie szerokiemu gronu użytkowników Internetu zdalnego dostępu do wszelkich dokumentów i informacji związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów przez zobowiązane do tego jednostki samorządu terytorialnego, administracji, służby zdrowia i inne podmioty.
Aplikacja zgodna jest z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawami o Zamówieniach Publicznych i o Udostępnianiu Informacji Publicznej (BIP).

Jednocześnie aplikacja zaprojektowana aby użytkownik sam mógł dokonywać w prosty sposób odpowiednich modyfikacji i uzupełnień w ślad za postępującymi zmianami obowiązujących przepisów.

Obsługa Bazy Zamówień Publicznych jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze, a jej pełne wdrożenie jest realizowane w czasie krótszym od 2 godzin. System posiada hierarchiczny – trójstopniowy system uprawnień w obsłudze, co pozwala na jego wdrożenie w nawet bardzo dużych jednostkach i organizacjach, gdzie obsługą przetargów zajmuje się wiele osób jednocześnie. System pozwala na „zamrażanie” publikacji długotrwale opracowywanych specyfikacji przetargowych, jak również na publikację z czasowym opóźnieniem (publikacja następuję automatycznie w zdefiniowanym wcześniej terminie).

Aplikacja jest przystosowana również do przeprowadzania „Licytacji Internetowej” przez zamawiającego. Moduł ten wymaga jednak wdrożenia certyfikowanego podpisu elektronicznego, co nie jest jednak jeszcze możliwe z uwagi na brak szczegółowych przepisów wykonawczych
2006-08-30 08:57
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1994 - 2020 EURON Sp. z o.o.