Podstawowe dane

EURON - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Łódź, ul. Pomorska 37, pod numerem KRS: 0000020094

Kapitał zakładowy:   946 000,00 zł

REGON: 472051782
NIP: 732-17-88-225

Numer w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych:   876

http://www.euron.pl    e-mail: [email protected]

BANK PKO BP SA o/Zgierz  -  26 1020 3440 0000 7102 0087 9692

KREDYT BANK   -  34 1500 1038 1210 3005 3331 0000

" EURON " jest zarejestrowanym i prawnie chronionym znakiem towarowym słownym i graficznym firmy Euron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 23.
2019-11-09 01:43
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1994 - 2019 EURON Sp. z o.o.