Transmisja danych w sieciach rozległych

     Naszym klientom, których struktura wymusza potrzebę działania w wielu oddziałach, filiach lub podległych jednostkach organizacyjnych, oferujemy rozległe sieci transmisji danych o bogatej funkcjonalności i wysokiej niezawodności. Zapewniamy także integrację z innymi usługami telekomunikacyjnymi i informatycznymi.

     Nasze sprawdzone rozwiązania gwarantują bezpieczne przesyłanie informacji pomiędzy komputerami w odległych biurach i wydziałach, oraz niezawodną komunikację systemów informatycznych (np. CRM, GIS, CMS). Pozwalają na realizację korporacyjnych, gminnych i ponadregionalnych systemów informacyjnych typu Intranet. Można na ich podstawie tworzyć produkcyjne systemy transmisji danych (finansowych, medialnych, handlowych) lub zaawansowane rozwiązania obsługi samorządu terytorialnego. Sieci WAN budowane przez nas zapewniają także bezpieczny zdalny dostęp do zasobów urzędowych przez mieszkańców i zasobów firmowych dla pracowników spoza biura (handlowców, agentów) oraz małych oddziałów.

2006-03-18 21:09
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1994 - 2019 EURON Sp. z o.o.