Usługi elektryczne i energetyczne

Zakres wykonywanych przez nas robót elektryczno–pomiarowych:

  • montaż instalacji elektrycznych i pomiarowo-regulacyjnych
  • układanie kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wykonywanie przyłączy
  • naprawy instalacji elektrycznych, pomiarowo-regulacyjnych, telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych
  • montaż, pomiary, naprawy, instalacji odgromowych
  • oględziny, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych
  • remonty silników elektrycznych n.n.
  • kontrolę metrologiczną (sprawdzanie) wyposażenia  pomiarowego: czujniki (rezystancyjne, termoelementy), wskaźniki, regulatory, rejestratory temperatury, manometry, pehametry
  • naprawy wyposażenia pomiarowego (mierniki, regulatory, rejestratory, przetworniki, pehametry)
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
2005-06-13 12:08
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1994 - 2019 EURON Sp. z o.o.