Doradztwo IT

     Dzisiejsze organizacje muszą sprostać licznym wyzwaniom oraz szybko korzystać z pojawiających się szans. Wybory dokonywane w sferze IT w coraz większym zakresie decydują o przewadze konkurencyjnej i sprawności działania przedsiębiorstw. Optymalne rozwiązania wymagają zaangażowania doświadczonych specjalistów, posiadających praktyczne umiejętności.

     Nasze usługi doradcze obejmują typowy konsulting, a także pełną realizację inwestycji a także całkowite przejęcie odpowiedzialności za wydzielone obszary firmy (outsourcing).

     Opieramy się na sprawdzonych metodologiach, które dzięki doświadczeniu nabytemu w czasie realizacji projektów sukcesywnie rozwijamy. Wypracowujemy wspólnie z klientem optymalne rozwiązania ukierunkowane na jego potrzeby, dobierając najefektywniejsze rozwiązania.

Korzyści:

  • ograniczenie ryzyka podjęcia niewłaściwych decyzji skutkujących stratami finansowymi lub braku oczekiwanych korzyści
  • koncentracja na kluczowych zagadnieniach biznesu dzięki inwestowaniu w newralgiczne obszary działalności
  • całościowe spojrzenie na organizację - stanowisko pracy, proces, organizacja
  • przewidywalność całkowitych kosztów posiadanych rozwiązań IT
  • racjonalizacja infrastruktury IT - konsolidacja, standaryzacja i reorganizacja funkcji IT oraz związanych z nimi procesów
2005-04-15 15:11
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1994 - 2019 EURON Sp. z o.o.