Rejestracja i utrzymanie domen internetowych

Wybór domeny

Czym jest domena internetowa?

     Domena internetowa to unikalny adres w sieci Internet, który ma postać cyfr i liter, np. www.onet.pl czy www.wp.pl. Taki właśnie adres internetowy może wskazywać na Twoją stronę internetową, lub też może być połączony z różnego rodzaju usługami internetowymi (np. pocztą elektroniczną czy grupami dyskusyjnymi). Dzięki prostej formie domeny internetowej inne osoby łatwiej zapamiętują adres Twojej strony WWW lub poczty elektronicznej. W ten sposób mogą szybciej znaleźć Twoją firmę w Internecie lub skontaktować się z Tobą przy pomocy e-maila.


Jak tworzy się domeny internetowe?

     Domeny internetowe składają się z dwóch członów. Pierwszym z nich jest wybrana przez Ciebie nazwa (np. nazwa Twojej firmy, usługi lub inna), natomiast drugi człon stanowi tzw. rozszerzenie domeny (ono także może składać się z dwóch członów oddzielonych kropka, jeśli rejestrujemy domenę krajową, np. waw.pl).

 • pierwszy człon domeny może składać się ze znaków alfanumerycznych oraz myślnika (ale tylko w środku). Nie może natomiast zawierać znaków specjalnych, takich jak kropka, przecinek itp.
 • drugi człon, czyli rozszerzenie, zależy od rodzaju rejestrowanej domeny. Możesz zarejestrować domeny w rozszerzeniu:
  narodowym (2-literowe - tzw. ccTLD), np.: .pl, .de, .us,
  ogólnoświatowym-funkcjonalnym (3-literowe - tzw. TLD), np.: .com, .net, .org, .biz, .info lub
  innym, np.: .name.

     W przypadku domen krajowych (np. .pl) możemy rozróżnić jeszcze rozszerzenia funkcjonalne, do których należą np.: com.pl, .net.pl, .org.pl, info.pl lub też rozszerzenia regionalne np. waw.pl, wroc.pl, gda.pl. Najczęściej poza rozszerzeniem .pl wybieranym w Polsce jest rozszerzenie .com.pl.


Jakie rozszerzenie wybrać?

     Wybór rozszerzenia zależy w dużej mierze od tematyki strony internetowej, która pojawi się pod wykupioną domeną oraz od grupy odbiorców, do których strona ta jest adresowana. Obecnie charakter rozszerzenia nie jest już tak istotny, ważniejsze jest to, czy domena o podanej nazwie jest jeszcze wolna w jakimkolwiek prostym rozszerzeniu. Wynika to z faktu, iż coraz więcej atrakcyjnych nazw domenowych jest zajętych we wszystkich rozszerzeniach.

     Pierwotnie domeny o rozszerzeniach .com przeznaczone były dla instytucji prowadzących działalność komercyjną, .net dla instytucji związanych z siecią Internet oraz .org dla różnego rodzaju organizacji. Granice te jednak coraz bardziej się zacierają.


Własna domena - podstawowe korzyści

     Każda osoba i firma może stać się posiadaczem własnej domeny internetowej o dowolnej nazwie, o ile nazwa ta nie została już wcześniej zarejestrowana przez kogoś innego.

Własna domena internetowa daje właścicielowi korzyści:

 • zwiększa dostępność serwisu z uwagi na jego prostszy (łatwiejszy do zapamiętania) adres internetowy. Odpowiednio dobrana nazwa domeny jednoznacznie identyfikuje stronę internetową z firmą lub sprzedawanym produktem, poza tym można ją skutecznie wykorzystać w działaniach marketingowych,
 • pomaga w promocji serwisu - np. w przypadku firmy produkującej piwo marki Piwosz, bardzo dobrym wyborem będzie adres internetowy www.piwosz.pl - klienci firmy najszybciej trafią na tę stronę, kojarząc adres z nazwą produktu. Najlepszym rozwiązaniem byłaby rejestracja adresu www.piwo.pl, ponieważ jest on łatwy do zapamiętania, dodatkowo użytkownicy Internetu będą skłonni szukać firmy produkującej piwo właśnie pod tym adresem. Adres tego typu o wiele łatwiej wypromować w Internecie, choć szanse na rejestrację tak atrakcyjnej nazwy są niewielkie.


Whois

     Whois to z angielskiego "kto to". Usługa ta pozwala sprawdzić, kto jest właścicielem określonej domeny.

Whois pozwala uzyskać następujące dane:

 • nazwę właściciela domeny oraz jego dane teleadresowe
 • datę zarejestrowania i wygaśnięcia domeny
 • nazwę i dane firmy opiekującej się domeną od strony technicznej
 • registrara (firmę, w której zarejestrowano domenę)
 • nazwy serwerów DNS, które obsługują daną domenę.


     Dane Whois różnią się w przypadku domen polskich i zagranicznych. W przypadku domen polskich dane osób prywatnych nie są dostępne.

Aplikacja Whois

2005-09-04 18:30
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1994 - 2019 EURON Sp. z o.o.